ÄlykäsPTS ja tehokas kiinteistönhallinta

talvinen-suomi-kerrostalo älykäs PTS

Taloyhtiöiden hallitusammattilaisena ja keikkaisännöitsijänä kokeilen innokkaasti uusia kiinteistöhallinnan ohjelmistoja, kuten Älykäs PTS, joka helpottaa taloyhtiöiden kunnossapitoa ja tiedolla johtamista.

Huonolaatuinen tieto aiheuttaa kiirettä ja stressiä taloyhtiömaailmassa

Taloyhtiömaailmassa tiedon merkitys ja tiedonhallinnan tarve korostuu entisestään. Lean-ammattilaisena arvostan lisäksi yrityksen pyrkimystä kehittää ohjelmistoa jatkuvasti paremmaksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Hukkaa ja turhautumista syntyy, kun tieto taloyhtiön kunnossapidosta ja korjauksista on usein hajallaan, oikeaa tietoa etsitään ja välitetään eri paikkoihin tai ihmisille sekä korjaushistorioiden tiedot ja malli tekstimuotona vaihtelevat. Etenkin uutena hallituksen jäsenenä tai isännöitsijänä on vaikeaa helposti muodostaa käsitys taloyhtiön pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta kunnossapidosta, akuuttien asioiden viedessä huomion.

Elämme keskellä muutosta: Taloyhtiöiden haasteet ja ratkaisut nykypäivänä

Taloyhtiöissä riittää tänä päivänä haasteita; nousevat kustannukset, korjaustarpeiden ja korjausvelan kasvu, investointien rahoitusvaikeudet, korjauskustannusten ja energian kallistuminen, energiatehokkuusvaatimukset ja oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan. Tutkitusti korjaukset aloitetaan usein liian myöhään.

Isännöinnin haasteita on eläköityminen, työvoiman saatavuus, vähintäänkin työajallisesti kuormittava työ, kasvava työmäärä, uudet energiatehokkuusvaatimukset ja lisääntyvä EU sääntely. Hallitustyön haasteita voi olla oman kokemuksen mukaan hallituksen muodostaminen, vaihteleva osallistuminen ja osaaminen, yhä vaativampi osaamisen tarve, arvostuksen puute, pienet korvaukset, suuri työmäärä ja vaikeus hahmottaa suunnitelmallinen pitkä tähtäin. Ikävä kyllä taloyhtiöstrategiatkaan eivät ole yleistyneet.

Jotta asumisen arvoketjua voidaan kehittää ja taloyhtiöiden haasteita ratkoa, tarvitaan isännöinnin ja taloyhtiön hallituksen hyvää yhteistyötä. Luotettavat digitaaliset ja etenkin visuaaliset kiinteistönhallintaratkaisut helpottavat ja sujuvoittavat työtä sekä parantavat läpinäkyvyyttä osakkaille ja yhteistyökumppaneille. Näin luodaan todellista arvoa.

Älykäs PTS: Tehokkuutta ja säästöjä taloyhtiöiden hallintaan

Isännöintiliitto kannustaa isännöintialan toimialakatsauksessaan taloyhtiömaailman digitalisoitumista ja järjestelmien hyödyntämistä asunto-osakeyhtiöiden hallinnassa. Älykäs PTS:n avulla isännöinti ja hallitus näkee Lean-periaatteiden mukaisesti visuaalisesti yhdellä silmäyksellä taloyhtiön nykytilan ja mitä on tulossa. Korjaushistoriasta selviää mitä yhtiössä on tehty. Ohjelmisto muodostaa myös lain mukaisen kunnossapitotarveselvityksen. Isännöitsijänä arvostan näppärää kilpailutustyökalua ja automaattista tarjousvertailua.

Älykäs PTS:ää käyttämällä voidaan optimoida eli tehostaa isännöinnin ja hallituksen työtä, taloyhtiön korjauksia ja vähentää taloyhtiön korjauskustannuksia. Lisäksi korjaushistoria saadaan tekstimuodosta rakennemuotoon, joka helpottaa erityisesti huoneistotietojärjestelmän toista vaihetta, jossa taloyhtiöiden tekninen tieto kerätään vakioituun muotoon.

Lean-periaatteiden mukaan toimintaa parannetaan vakioimalla ja standardoimalla hyviä käytäntöjä sekä käyttämällä luotettavia prosesseja ja teknologiaa. Sitran mukaan asumisen tulisi olla tulevaisuudessa helppoa ja vaivatonta, jossa käytetään nykyistä enemmän apuna teknologiaa. Voisiko taloyhtiöiden kiinteistöhallintakin olla mahdollisimman vaivatonta?

Meri Visanti

Kiinteistöalan Lean kehityskonsultti

Meri Consultare & Isännöinti Consultare

Jaa postaus:

Muut postaukset

PTS Ehdotus

PTS Ehdotus

PTS Ehdotus: Määritelmä ja merkitys Mikä on PTS? PTS eli Pitkän Tähtäimen Suunnitelma on työkalu, joka auttaa kiinteistön omistajia ja hallinnoijia ennakoimaan tulevia korjaus- ja kunnossapitotarpeita. Tämä dokumentti arvioi kiinteistön

Lue Lisää

Jätä yhteydenottopyyntö

Scroll to Top