Taloyhtiöiden remontit siirtyvät digiin ensi vuodesta alkaen – HTJ2 lisää hallinnollista työtä, mutta asunnon omistaja kiittää

HTJ2: Jatkossa kaikki taloyhtiön remontit kirjataan huolellisesti huoneistotietojärjestelmään. Vaihtoehtoisesti kunnossapitoa voi johtaa myös Älykäs PTS -ohjelmistolla, joka integroituu kyseiseen järjestelmään.

Huoneistotietojärjestelmä on tullut monille tutuksi sähköisen osakekirjan myötä. Harva tietää, että jatkossa laki velvoittaa ilmoittamaan sinne myös mm. kunnossapito- ja muutostyöt. HTJ2:n siirtymäaika alkaa jo kesällä 2025 ja jatkuva ilmoitusvelvollisuus taas kesällä 2026.

Aikaisemmin taloyhtiöiltä on vaadittu lakisääteisesti taloyhtiön hallituksen ylläpitämä kunnossapitotarveselvitys, johon on tyypillisesti kirjattu vain hankkeen otsikko ja vuosiluku. Jatkossa yksittäinen hanke voi pitää sisällään jopa 20-30 datakenttää. Käyttäjän tulee esimerkiksi osata kiinnittää hankkeita eri rakenneosiin – tämä saattaa olla hankalaa, jos kiinteistön teknisestä puolesta ei ymmärrä riittävästi.

Lyhyesti kuvattuna huoneistotietojärjestelmän (HTJ2) hankkeiden logiikka toimii seuraavasti: järjestelmään luodaan hanke, joka pitää sisällään yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteen sisälle syötetään tietoja. Yksittäinen toimenpide voidaan taas liittää yhteen tai useampaan työkohteeseen. Myös työkohteisiin syötetään tietoja. Lopuksi työkohteisiin liitetään rakenneosat, kuten “vesikatto”, joihin hanke vaikuttaa.

HTJ2: Huoneistotietojärjestelmän hankkeen puurakenne - näin hankkeet merkitään.
Kuvassa huoneistotietojärjestelmän (HTJ2) kautta syötettävän hankkeen puurakenne yksinkertaistettuna.

Muutos lisää hallinnollista työtä, mutta taloyhtiöillä tulee olemaan jatkossa huomattavasti laadukkaampaa dataa remonteista, jolloin kiinteistön kunnossapitoa on helpompi johtaa ammattimaisemmin. Parempi data ohjaa herkemmin esimerkiksi ennakoivaan kunnossapitoon, jolloin remonteista saatetaan maksaa jopa 30% vähemmän. Aihe on muutenkin ajankohtainen, sillä taloyhtiön tehdyt ja tulevat remontit ovat nousseet viime aikoina asunnon ostajien ykköskriteeriksi. Hyvin kunnossapidetyt kiinteistöt houkuttelevat siis enemmän ostajia, joka taas näkyy asunnon arvossa.

HTJ2: Mitkä hankkeet ilmoitetaan huoneistotietojärjestelmään ja koskeeko ilmoitusvelvollisuus kaikkia taloyhtiöitä?

Käytännössä järjestelmään ilmoitetaan sellaiset hankkeet, jotka kirjataan isännöitsijäntodistukseen. Säännöllisiä huoltotoimenpiteitä ja pienimuotoisia kunnostustöitä ei lähtökohtaisesti ilmoiteta huoneistotietojärjestelmään.

Edellä mainittujen lisäksi taloyhtiöt ilmoittavat huoneistotietojärjestelmään myös ne osakkaiden tekemät työt, joista osakkaan kuuluu informoida hallitusta.

Hankkeet on ilmoitettava viimeistään, kun ne on toteutettu. Hyvän hallintotavan mukaan ne kannattaa kuitenkin ilmoittaa usein jo esimerkiksi suunnitteluvaiheessa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee suurinta osaa taloyhtiöistä, mutta ei kaikkia. HTJ2 ei koske esimerkiksi taloyhtiöitä, joissa on korkeintaan viisi hallintakohdetta ja joissa ei ole lainkaan osakaslainoja.

Ennen 30.6.2026 päättyneiden hankkeiden osalta hankkeet voidaan ilmoittaa kevyemmillä minimitiedoilla, koska taloyhtiön hallinnolla ei välttämättä ole käytössään vuosikymmenten takaisten töiden tarkkoja tietoja.

LUONNOS: millaisia kenttiä mm. hankkeeseen lisätty toimenpide pitää sisällään huoneistotietojärjestelmässä.

Kuinka isännöitsijät suhtautuvat muutokseen? Isännöintipalvelu Isarvo Oy:n toimitusjohtaja Pasi Pesonen vastaa

“HTJ2:n laajuus yllätti, mutta se on ehdottomasti hyvä asia. Asunnot ovat arvokkaita sijoituksia, joista tulee huolehtia sen mukaisesti. Hyvä remonttidata auttaa ennakoimaan ja tekemään päätöksiä, joilla korjauskustannuksia voidaan leikata ja asunnon arvoa kasvattaa. Se on asia, johon ammattimaisen isännöintiyrityksen tulisi ehdottomasti panostaa. Meille tämä kunnossapitopuoli on ollut jopa kilpailuetu.”

“Isännöintipalvelu Isarvoon muutos ei vaikuta paljoa, sillä pohjatyöt on jo tehty. Olemme jo päivittäneet kaikkien asiakkaidemme tehdyt ja tulevat remontit lähes HTJ2-sopivaan muotoon, eli kaikkiin tuleviin sekä tehtyihin hankkeisiin on jo kiinnitetty esimerkiksi rakennusosat ja toimenpidetyypit.”

“Meillä on käytössä Älykäs PTS -ohjelmisto kaikissa taloyhtiöissä, jotta kunnossapito- ja kilpailutusasiat voidaan hoitaa ammattimaisesti ja täysin läpinäkyvästi. Isännöintijärjestelmistä on lähtökohtaisesti puuttunut nämä kunnossapidon johtamisen työkalut, joten meille ohjelmisto oli lähes välttämättömyys, jotta asiakkaille tarjotun palvelun laatu saadaan halutulle tasolle.”

Yhä useampi isännöintiyritys ja taloyhtiö johtaa kunnossapitoa Älykäs PTS -ohjelmistolla

Älykäs PTS on markkinoiden kokonaisvaltaisin kunnossapidon johtamisen järjestelmä, jota on kehitetty jo useamman vuoden ajan. Palvelu pitää sisällään ns. lakisääteisen osuuden lisäksi myös kaiken muun tarvitsemasi.

Ohjelmiston tavoitteena on edistää ammattimaista kunnossapidon johtamista, jonka myötä korjauskustannuksia voidaan alentaa ja kiinteistön arvoa kasvattaa. Lisäksi ohjelmisto tehostaa isännöitsijän ja hallituksen työtä, jolloin kunnossapitoon liittyvät asiat vievät vähemmän aikaa.

Älykäs PTS pitää sisällään mm. seuraavia toiminnallisuuksia ja hyötyjä:

  • Ohjelmisto visualisoi rakenneosien teknisen kunnon automaattisesti olemassa olevan datan pohjalta ja ehdottaa oikea-aikaisia toimenpiteitä, joka voi auttaa alentamaan korjauskustannuksia jopa kymmeniä prosentteja.
  • Ohjelmisto auttaa valmistelemaan tarjouspyyntömateriaalit ja kilpailuttamaan urakoitsijat, suunnittelijat sekä valvojat ammattimaisesti, jolloin tarjoukset ovat laadukkaita ja niitä on helppo vertailla.
  • Ohjelmisto auttaa johtamaan vuosittain toistuvia huoltotoimia.
  • Taloyhtiölle tallentuu lähes täydellistä korjaushistoriaa (mm. tarjouspyyntömateriaalit ja tarjoukset), joka auttaa tulevissa hankkeissa.
  • Tulevaisuudessa ohjelmisto automatisoi lakisääteisten HTJ2 velvoitteiden hoitamista ja mahdollistaa datan siirron suoraan huoneistotietojärjestelmään.
Älykäs PTS on ohjelmisto, jolla isännöitsijä tai hallituksen jäsen voi hoitaa lakisääteisen osuuden lisäksi myös kaiken muunkin.
Kuvassa esimerkki taloyhtiöstä, jonka kunnossapitoa johdetaan Älykäs PTS -ohjelmistossa. Kuvan käyttöiät lasketaan automaattisesti olemassa olevasta datasta.

Blogi on kirjoitettu kirjoitushetken parhaan tietämyksen mukaan. Ole yhteydessä mikäli huomaat korjattavaa.

Nico Hötti
Operatiivinen johtaja, Builderbot
+358 50 53 77697
nico@builderbot.io

Jaa postaus:

Muut postaukset

talvinen-suomi-kerrostalo älykäs PTS

ÄlykäsPTS ja tehokas kiinteistönhallinta

Taloyhtiöiden hallitusammattilaisena ja keikkaisännöitsijänä kokeilen innokkaasti uusia kiinteistöhallinnan ohjelmistoja, kuten Älykäs PTS, joka helpottaa taloyhtiöiden kunnossapitoa ja tiedolla johtamista. Huonolaatuinen tieto aiheuttaa kiirettä ja stressiä taloyhtiömaailmassa Taloyhtiömaailmassa tiedon merkitys ja

Lue Lisää
PTS Ehdotus

PTS Ehdotus

PTS Ehdotus: Määritelmä ja merkitys Mikä on PTS? PTS eli Pitkän Tähtäimen Suunnitelma on työkalu, joka auttaa kiinteistön omistajia ja hallinnoijia ennakoimaan tulevia korjaus- ja kunnossapitotarpeita. Tämä dokumentti arvioi kiinteistön

Lue Lisää

Jätä yhteydenottopyyntö

Scroll to Top